1. ไปรษณีย์ลงทะเบียน
– เฉพาะยอดรวมสินค้าไม่เกิน 300 บาท
– ระยะเวลาในการนำจ่ายส่งถึงลูกค้า 3-7 วันทำการ
2. ไปรษณีย์ EMS
– ระยะเวลาในการนำจ่ายส่งถึงลูกค้า 1-5 วันทำการ
3. Kerry express
– ระยะเวลาในการนำจ่ายส่งถึงลูกค้า 1 วัน และ 2 วันทำการสำหรับพื้นที่ห่างไกล
**ค่าขนส่งเปลี่ยนแปลงไปตามน้ำหนักรวมของสินค้า**

ส่วนหนึ่งของสินค้าของเรา