1. โอนเงินธนาคาร

– ท่านสามารถเลือกชำระเงินด้วยการโอนเงินธนาคารตามธนาคารด้านล่าง หลังจากนั้นยืนยันการชำระเงินผ่านทางเว็บไซด์, Line, Facebook หรือ E-mail ช่องทางใดช่องท่านหนึ่งที่ท่านสะดวก เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบและจัดส่งสินค้า
– กรุณาโอนเงินภายใน 7 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ หลังจาก 7 วัน ใบสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

2. ชำระเงินที่ปลายทาง (COD)

– มีค่าบริการเก็บเงินปลายทาง 3% ของยอดรวมทั้งหมดของสินค้าเเละค่าขนส่ง
– บริการนี้สามารถใช้ได้เฉพาะวิธีส่งโดย Kerry express
– ท่านสามารถชำระเงินกับพนักงานของ Kerry express ณ เวลาที่รับสินค้า
– บริการเก็บเงินปลายทางขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรายการสั่งซื้อที่มีค่าส่งไม่เกิน 200 บาทเท่านั้น